کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

درباره کلینیک سرطان پردیس شیراز

درباره کلینیک سرطان پردیس شیراز
رادیو تراپی

رادیو تراپی

شیمی درمانی

شیمی درمانی

تصویر برداری

تصویر برداری

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

مجموعه درمانی پردیس شیراز در سال هزار و سیصد و هشتاد وچهار با شعار سلامت نیاز نخست و با هدف ارتقاء سلامت شهروندان در فضایی به وسعت چهارصد متر مربع و با بخشهای اورژانس، داروخانه و دندان پزشکی در شیراز آغاز بکار نمود و پس از یکسال با توجه به استقبال شهروندان از خدمات درمانی، بخش های جدید مانند فیزیوتراپی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و سونوگرافی نیزافتتاح گردید. تاسیس اولین مرکز تخصصی خصوصی طب کار در جنوب کشور و همچنین تاسیس اولین کلینیک دیابت خصوصی در شیراز از اقدامات قابل توجه این مرکز میباشد. در حال حاضر با استقرار ده نفر پزشک خانواده در این مرکز علاوه بر اینکه بیش از بيست و پنج هزار نفر از شهروندان تحت پوشش مراقبت های بهداشتی ودرمانی قرار دارند، بیش از سه هزار بیمار دیابتی و همچنین بیش از دو هزار نفر از خانواده معظم شهدا از خدمات بهره مند می باشند ودرسال هشتاد و هشت و به دنبال تقاضای بسیاری از شهروندان محترم و همچنین نیاز مبرم کشور به ارائه خدمات فوق تخصصی رادیوتراپی، اعضای هیات موسس مجموعه درمانی پردیس پس ازمطالعه، بررسی و مشاوره نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون ماده بیست وزارت بهداشت و درمان اقدام نموده و از سال 1394 همگام با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت و تجهیز انستیتو کانسر پردیس نمود، این مرکز دراسفندماه 1397 افتتاح گردیده و اقدام به پذیرش و درمان بیماران مبتلا به سرطان با بهره گیری از علم روز دنیا نموده است .

علاوه بر تجهیزات مدرن بکار گیری نیروی انسانی مجرب ،مسئولیت پذیر و آموزش دیده از الزامات اساسي میباشد که این مجموعه تمام همت خویش را در جذب نیرو های کار آزموده و پرتوان بکار بسته است، با توجه به افزایش روز افزون بیماران سرطانی و لزوم پیشگیری و درمان زودرس و موثر این بیماری ها علاوه بر خدمات مدرن رادیوتراپی و شیمی درمانی این مرکز تصمیم به گسترش خدمات آموزشی و درمانی و همچنین خدمات تشخیصی تخصصی در زمینه سرطان گرفته است که در این راستا مرکز انستیتوکانسر در قالب کلینیک های فوق تخصصی کانسر مشتمل بر کلینیک فوق تخصص گوارش و کبد و کلینیک فوق تخصصی پستان و کلینیک فوق تخصصی یورولوژی وهمچنین بخشهای فوق تخصصی پاراکلینیک مرتبط مانند تصویر برداری و پاتوبیولوژی تاسیس گردید. احداث چنین مرکز مجهزی نیاز به فضای کافی و استاندارد دارد که در این راستا با اخذ مجوز های لازم فضایی با وسعت بیش از هشت هزار متر مربع در نظر گرفته شده است .