کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

خدمات ما

خدمات ما

جست و جو

آخرین مطالب

نقش روانشناسی در دگرگونی چشم انداز سرطان
نقش روانشناسی در دگرگونی چشم انداز سرطان

در این مطلب از مجله انجمن روانشناسی آمریکا (APA) به بررسی نقش روان شناسی در کاهش خطر ابتلا به سرطان، پایبندی به درمان و وضعیت زنده ماندن از سرطان خواهیم پرداخت.

چه غذاهایی موجب افزایش/کاهش خطر سرطان می شوند؟
چه غذاهایی موجب افزایش/کاهش خطر سرطان می شوند؟

چه مواد غذایی موجب افزایش یا کاهش خطر سرطان می شوند؟ کدام مواد غذایی را بیشتر و کدام یک را محتاطانه تر مصرف کنیم؟ چه ویتامین هایی بیشترین کمک را می کنند؟

نکاتی که برای
نکاتی که برای "داشتن فرزند پس از سرطان" باید بدانید

داشتن فرزند پس از سرطان امکان پذیر است؟ چه مواردی را باید در نظر گرفت؟ برای بچه دار شدن بعد از سرطان، زن/مرد چه کارهایی را باید انجام دهند؟