کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

کلینیک تغذیه

کلینیک تغذیه
کلینیک تغذیه

کلینیک تغذیه

کلینیک تغذیه
access_time

18 اردیبهشت 1398

واحـد تغذیه انستیتو کانسر پردیس با استـفاده از مشاوران تغـذیه، با توجـه به سرطان و نـوع درمـان خدمات حمایتی تغذیه ای را بـرای بیـمـاران تحت درمان و نیز سایر بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید.

جست و جو

کلینیک تصادفی

کلینیک شیمی درمانی
کلینیک شیمی درمانی

کلینیک شیمی درمانی در کلینیک پردیس

کلینیک زنان و مامایی
کلینیک زنان و مامایی

در مركز درمانی پردیس غربالگری سرطان دهانه رحم با انجام تست پاپ اسمیر انجام مي شود. سرطان دهانه رحم يكی از رايج ترين سرطان ها در میان زنان است

کلینیک پستان
کلینیک پستان

ارائه دهنده بهترین خدمات برست

کلینیک گوارش
کلینیک گوارش

کلینیک فوق تخصصی گوارش در کلینیک پردیس