کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه
access_time

15 بهمن 1397

آزمایشگاه مرکز درمانی پردیس همگام با تکنولوژی های پیشرفته روز دنیا و با بهره گیری از پیشرفته ترین و مدرن ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مشغول ارائه خدمات تشخیصی به کلیه مراجعین محترم می باشد.

خدمات قابل ارائه :

  • کلیه آزمایشات بیوشیمی – هورمونی – خون شناسی – ایمونولوژی - سرولوژی

  • آزمایشات پیش از تولد جنین

  • انجام کلیه آزمایشات پیگیری دیابت

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

  • آزمایشات پیش از تولد
  • انجام A1c به کمک دستگاه مخصوص
  • انجام کلیه آزمایشات هورمونی

دستگاه های و امکانات موجود در بخش

  1. اتوآنالیزر

  2. سل کانتر فول دیف

  3. دستگاه های آزمایشات هورمونی

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس

داروخانه
داروخانه

داروخانه دکتر نجیبی

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس