کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه
بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه
access_time

15 بهمن 1397

آزمایشگاه مرکز درمانی پردیس همگام با تکنولوژی های پیشرفته روز دنیا و با بهره گیری از پیشرفته ترین و مدرن ترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی مشغول ارائه خدمات تشخیصی به کلیه مراجعین محترم می باشد.

خدمات قابل ارائه :

  • کلیه آزمایشات بیوشیمی – هورمونی – خون شناسی – ایمونولوژی - سرولوژی

  • آزمایشات پیش از تولد جنین

  • انجام کلیه آزمایشات پیگیری دیابت

خدمات برجسته ارائه شده در بخش :

  • آزمایشات پیش از تولد
  • انجام A1c به کمک دستگاه مخصوص
  • انجام کلیه آزمایشات هورمونی

دستگاه های و امکانات موجود در بخش

  1. اتوآنالیزر

  2. سل کانتر فول دیف

  3. دستگاه های آزمایشات هورمونی

جست و جو

خدمات تصادفی

داروخانه
داروخانه

داروخانه دکتر نجیبی

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد