کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

داروخانه

داروخانه
داروخانه

داروخانه

داروخانه
access_time

18 اردیبهشت 1398

داروخانه دکتر نجیبی جهت تامین داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز کلیه بخشها، کلینیک ها و پاراکلینیک های مرکز و مشاوره دارویی بطور شبانه روزی پاسخگوی مراجعین می باشد.

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

بخش فیزیک پزشکی
بخش فیزیک پزشکی

مسئولیت اصلی گروه فیزیک پزشکی در بخش رادیوتراپی انکولوژی حصول اطمینان از ارایه بهترین و دقیق ترین درمان ممکن به بیماران است

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد