کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
فیزیو تراپی

فیزیو تراپی

فیزیو تراپی
access_time

18 اردیبهشت 1398

فیزیوتراپی در کلینیک پردیس

جست و جو

خدمات تصادفی

بخش تصویر برداری
بخش تصویر برداری

خدمات قابل ارائه در بخش تصویر برداری مرکز درمانی پردیس

بخش رادیو تراپی
بخش رادیو تراپی

ویژگی های بخش پرتو درمانی انستیتو کانسر پردیس

شیمی درمانی
شیمی درمانی

شیمی درمانی یکی از روش های درمان سرطان است که طی آن معالجه با استفاده از داروها انجام می شود و غالبا ترکیبی از داروها، مورد استفاده قرار می گیرد

مشاوره و مددکاری
مشاوره و مددکاری

مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام مراحل رادیوتراپی و...