کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی
کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی
access_time

18 بهمن 1397

کلینیک یوروآنکولوژی کلینیک پردیس به منظور تشخیص و درمان بد خیمی های سیستم کليه و مجاری ادراری با کادری حاذق و در فضایی مناسب میزبان بیماران گرانقدر میباشد

جست و جو

کلینیک تصادفی

کلینیک تغذیه
کلینیک تغذیه

واحـد تغذیه انستیتو کانسر پردیس با استـفاده از مشاوران تغـذیه، با توجـه به سرطان و نـوع درمـان خدمات حمایتی تغذیه ای را بـرای بیـمـاران تحت درمان و نیز سایر بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید.

کلینیک گوارش
کلینیک گوارش

کلینیک فوق تخصصی گوارش در کلینیک پردیس

کلینیک پستان
کلینیک پستان

ارائه دهنده بهترین خدمات برست

کلینیک روانشناسی
کلینیک روانشناسی

کلینیک روانشناسی و مشاوره انستیتو کانسر پردیس ، دارای محیطی استاندارد می‌باشد که تمامی خدمات مشاوره‌ی فردی و گروهی‌، خانواده‌درمانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی و عمومی را ارائه می‌دهد