کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی
کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی

کلینیک یوروآنکولوژی
access_time

18 بهمن 1397

کلینیک یوروآنکولوژی کلینیک پردیس به منظور تشخیص و درمان بد خیمی های سیستم کليه و مجاری ادراری با کادری حاذق و در فضایی مناسب میزبان بیماران گرانقدر میباشد

جست و جو

کلینیک تصادفی

کلینیک پستان
کلینیک پستان

ارائه دهنده بهترین خدمات برست

کلینیک تغذیه
کلینیک تغذیه

واحـد تغذیه انستیتو کانسر پردیس با استـفاده از مشاوران تغـذیه، با توجـه به سرطان و نـوع درمـان خدمات حمایتی تغذیه ای را بـرای بیـمـاران تحت درمان و نیز سایر بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید.

کلینیک گوارش
کلینیک گوارش

کلینیک فوق تخصصی گوارش در کلینیک پردیس

کلینیک روانشناسی
کلینیک روانشناسی

کلینیک روانشناسی و مشاوره انستیتو کانسر پردیس ، دارای محیطی استاندارد می‌باشد که تمامی خدمات مشاوره‌ی فردی و گروهی‌، خانواده‌درمانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی و عمومی را ارائه می‌دهد