کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

پرتو درمانی تحت هدایت تصویر IGRT چه کاربردی دارد

پرتو درمانی تحت هدایت تصویر IGRT چه کاربردی دارد
پرتو درمانی تحت هدایت تصویر IGRT چه کاربردی دارد
access_time

1 آبان 1400

امکان تصویر برداری در همه دستگاه های پرتودرمانی موجود است که شامل اشعه ایکس ، CT با قدرت استاندارد مستقر در دستگاه های شتاب دهنده خطی، و تصویربرداری CT کاربردی که در کنار دستگاه شتاب دهنده خطی در یک مجموعه درمانی قرار گرفته است میشود. این سیستم های تصویربرداری، لند مارک های استخوانی، تومور یا مارکرهای تعیین شده در بدن به نام fiducials را در طول شتاب دهنده خطی ردیابی می کنند و از این طریق در طول دوره درمان،امکان توزیع دوز اشعه ثابت را امکان پذیر می سازد.

شیراز؛ بلوار باهنر جنوبی تقاطع بلوار رحمت انستیتو کانسر پردیس

شماره تماس: ۰۷۱۳۸۸۰

شماره همراه: ۰۹۲۰۰۷۱۳۸۸۰

ارسال نظر

نام

ایمیل

نظر