کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

کلینیک زنان و مامایی

کلینیک زنان و مامایی
کلینیک زنان و مامایی

کلینیک زنان و مامایی

کلینیک زنان و مامایی
access_time

18 اردیبهشت 1398

در مركز درمانی پردیس غربالگری سرطان دهانه رحم با انجام تست پاپ اسمیر انجام مي شود. سرطان دهانه رحم يكی از رايج ترين سرطان ها در میان زنان است ولی به کمک تست پاپ اسمیر می توان در مراحل اولیه تشخیص داده و درمان شود.
توصیه می شود كليه زنان ازدواج کرده با شروع رابطه جنسی از سن 18 سالگی تا 70 سالگي هر 3 سال یک بار به طور مرتب یک آزمایش پاپ اسمیر انجام دهند. فاصله زماني بين اولین نوبت پاپ اسمیر و دومين نوبت یک سال است.
در سنین 18 سال و پایین تر در صورت شروع رابطه جنسی حداکثر تا 3 سال پس از ازدواج، غربالگری ( تشخیص زود هنگام) شروع می شود.
اين بخش تحت پوشش تمام بيمه هاي درمانی می باشد.

جست و جو

کلینیک تصادفی

کلینیک یوروآنکولوژی
کلینیک یوروآنکولوژی

به منظور تشخیص و درمان بد خیمی های سیستم کليه

کلینیک روانشناسی
کلینیک روانشناسی

کلینیک روانشناسی و مشاوره انستیتو کانسر پردیس ، دارای محیطی استاندارد می‌باشد که تمامی خدمات مشاوره‌ی فردی و گروهی‌، خانواده‌درمانی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی و عمومی را ارائه می‌دهد

کلینیک تغذیه
کلینیک تغذیه

واحـد تغذیه انستیتو کانسر پردیس با استـفاده از مشاوران تغـذیه، با توجـه به سرطان و نـوع درمـان خدمات حمایتی تغذیه ای را بـرای بیـمـاران تحت درمان و نیز سایر بیماران مراجعه کننده ارائه می نماید.

کلینیک گوارش
کلینیک گوارش

کلینیک فوق تخصصی گوارش در کلینیک پردیس