کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

دکتر جلال جهان بخش

دکتر  جلال جهان بخش
دکتر  جلال جهان بخش

دکتر جلال جهان بخش

متخصص رادیو آنکولوژیست

- اصفهان ۱۳۸۵:فارغ التحصیل در دانشگاه اصفهان، رشته رادیوانکولوژی

- شیراز ۱۳۸۷ :دانشگاه علوم پزشکی شیراز  به عنوان کارشناس در اداره نظارت و سپس به عنوان سرپرست بیماری های خاص 

- استان البرز ۱۳۹۱: راه اندازی قطب سرطان دانشگاه علوم پزشکی کرج در شهرستان هشتگرد بیمارستان امام جعفر صادق 

- طبابت در بخش خصوصی مرکز رادیوتراپی درمانگاه البرز ، کلینیک مهرگان،بیمارستان تخت جمشید،بیمارستان البرز 

- سال ۱۳۹۸ شیراز: راه اندازی مرکزانستیتو کانسر پردیس به عنوان مسئول فنی مرکز

شنبه-چهارشنبه ساعت 10 الی 20

نام

ایمیل

متن پیام