همه چیز درباره مرحله بندی سرطان تخمدان

دسته بندی : انواع دیگر سرطان
schedule 3 سال پیش

مرحله بندی سرطان تخمدان برای کشف میزان سرطان در بدن فرد و محل قرارگیری آن انجام می شود. برای اکثر انواع سرطان، پزشکان از اطلاعات مرحله بندی برای کمک به برنامه ریزی درمان سرطان تخمدان و پیش بینی چشم انداز (پیش آگهی) فرد استفاده می کنند. اگرچه وضعیت هر فرد متفاوت است، سرطان هایی که در یک مرحله مشابه هستند تمایل به چشم اندازی مشابه دارند و اغلب به یک شیوه مشابه درمان می شوند. مرحله بندی سرطان تخمدان همچنین روشی است که پزشکان می توانند میزان سرطان را هنگام صحبت با فرد مبتلا توصیف کنند.

مرحله بندی سرطان تخمدان

مرحله بندی سرطان تخمدان

در حالی که استاندارد پزشکی مربوط به مرحله بندی استفاده از اعداد رومی است، اما مراحل بعضاً به صورت مرحله 1، مرحله 2، مرحله 3 و مرحله 4 نوشته می شوند. هر یک از این مراحل، به جز مرحله IV، به A ،B و C تقسیم می شوند.

 • مرحله اول (I)
 • مرحله دوم (II)
 • مرحله سوم (III)
 • مرحله چهارم (IV)

مرحله بندی سرطان تخمدان (مرحله اول I)

مرحله I: سرطان در یکی یا هر دو تخمدان یافت می شود:

 • مرحله IA: سرطان در داخل یک تخمدان منفرد یافت می شود.
 • مرحله IB: سرطان در داخل هر دو تخمدان یافت می شود.
 • مرحله IC: سرطان در داخل یکی یا هر دو تخمدان وجود دارد و یکی از موارد زیر درست است:
 1. سرطان در سطح خارجی یکی یا هر دو تخمدان نیز دیده می شود
 2. کپسول (پوشش خارجی) تخمدان پاره شده است
 3. سلول های سرطانی در مایع حفره صفاقی یا در بافت صفاق (بافت پوشاننده حفره صفاقی) یافت می شوند.

15٪ از کل موارد سرطان تخمدان با مرحله اول تشخیص داده می شوند.

میزان بقا در سرطان تخمدان مرحله (I) چقدر است؟

اکثر زنان مبتلا به سرطان تخمدان مرحله I پیش آگهی بسیار خوبی دارند. بیماران مرحله I با تومورهای درجه I بیش از 90٪ بقا دارند، همانطور که بیماران در مراحل IA و IB نیز بقا دارند. نرخ زنده ماندن اغلب براساس مطالعات تعداد زیادی از افراد انجام می شود، اما پزشکان نمی توانند پیش بینی کنند که در مورد هر شخص خاصی چه اتفاقی خواهد افتد.

سایر فاکتورها بر پیش آگهی زن تأثیر می گذارد، از جمله سلامتی عمومی، درجه سرطان و پاسخ سرطان به درمان. برای انواع سرطان تخمدان که با هم ایجاد می شوند، زن مبتلا به سرطان تخمدان پس از تشخیص حداقل 1 سال زندگی می کنند. تقریباً نیمی (2/46 درصد) از زنان مبتلا به سرطان تخمدان حداقل 5 سال پس از تشخیص هنوز زنده هستند.

درمان مرحله (I) سرطان 

زنان در سنین باروری که مایل به حفظ قدرت باروری خود هستند و بیماری آن ها محدود به یک تخمدان است ممکن است توسط یک سالپینگ اووفورکتومی یک طرفه و بدون جراحی رحم تحت درمان قرار گیرند. بسته به تفسیر آسیب شناس از بافت خارج شده، اگر درجه سرطان درجه پایین باشد، یا اگر تومور درجه بالایی باشد ممکن است درمان دیگری مانند شیمی درمانی انجام شود.

انواع مرحله بندی سرطان تخمدان

مرحله بندی سرطان تخمدان (مرحله دوم II)

مرحله دوم: سرطان در یکی یا هر دو تخمدان وجود دارد و به مناطق دیگر لگن گسترش یافته است.

مرحله IIA: سرطان به رحم و یا لوله های رحمی گسترش یافته است.
مرحله IIB: سرطان به بافت دیگر لگن گسترش یافته است.
مرحله IIC: سرطان در داخل یکی یا هر دو تخمدان یافت می شود و به رحم و یا لوله های رحمی یا سایر بافت های داخل لگن گسترش یافته است. همچنین، یکی از موارد زیر درست است:

 1. سرطان در سطح خارجی یکی یا هر دو تخمدان یافت می شود.

 2. کپسول (پوشش خارجی) تخمدان پاره شده است (شکسته شده است)

 3. سلول های سرطانی در مایع حفره صفاقی یا در بافت صفاق یافت می شوند.

میزان بقا برای سرطان تخمدان مرحله دوم چقدر است؟

اکثر زنانی که مبتلا به سرطان تخمدان مرحله II هستند، بقای پنج ساله آن ها تقریباً 70 درصد است. نرخ زنده ماندن اغلب براساس مطالعات تعداد زیادی از افراد انجام می شود، اما متخصصان نمی توانند پیش بینی کنند که در مورد هر شخص خاصی چه اتفاقی می افتد. سایر فاکتورها بر پیش آگهی زن تأثیر می گذارد، از جمله سلامتی عمومی وی، درجه سرطان و پاسخ سرطان به درمان.

از هر 4 زن مبتلا به سرطان تخمدان، حدود 3 نفر از آن ها حداقل 1 سال پس از تشخیص زندگی می کنند. تقریباً نیمی (2/46 درصد) از زنان مبتلا به سرطان تخمدان حداقل 5 سال پس از تشخیص هنوز زنده هستند. زنانی که در سن زیر 65 سال تشخیص داده می شوند بهتر از زنان مسن هستند.

درمان مرحله دوم II

درمان مرحله دوم سرطان تخمدان شامل: هیسترکتومی و سالپینگ اووفورکتومی دو طرفه (برداشتن هر دو تخمدان و لوله های رحمی)، تخریب هرچه بیشتر تومور و نمونه برداری از غدد لنفاوی و سایر بافت های لگن و شکم که مشکوک هستند. درمان ممکن است یکی از موارد زیر باشد: 1) شیمی درمانی ترکیبی با پرتو درمانی یا 2) شیمی درمانی

مرحله بندی سرطان تخمدان و درمان آن ها

مرحله بندی سرطان تخمدان (مرحله III)

مرحله III: سرطان در یک یا هر دو تخمدان یافت می شود و در خارج از لگن به سایر قسمت های شکم و یا غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته است. سرطانی که به سطح کبد گسترش یافته است نیز مرحله سوم سرطان تخمدان محسوب می شود.

 • مرحله IIIA: تومور فقط در لگن یافت می شود، اما سلول های سرطانی که با میکروسکوپ دیده می شوند به بافت صفاق گسترش یافته اند.

 • مرحله IIIB: سرطان به صفاق گسترش یافته و اندازه آن 2 سانتی متر یا کوچک تر است.

 • مرحله IIIC: سرطان به صفاق گسترش یافته و اندازه آن بزرگ تر از 2 سانتی متر است و یا سرطان به غدد لنفاوی شکم گسترش یافته است.

60٪ از کل موارد سرطان تخمدان در مرحله III تشخیص داده می شود.

میزان بقا در سرطان تخمدان مرحله III چقدر است؟

از هر 4 زن مبتلا به سرطان تخمدان، حدود 3 نفر از آن ها حداقل 1 سال پس از تشخیص زندگی می کنند. تقریباً نیمی (46٪) از زنان مبتلا به سرطان تخمدان حداقل 5 سال پس از تشخیص هنوز زنده هستند. زنانی که در سن زیر 65 سال تشخیص داده می شوند بهتر از زنان مسن هستند.

مرحله بندی سرطان تخمدان به چه صورت است

مرحله بندی سرطان تخمدان (مرحله چهارم IV)

مرحله IV: در مرحله IV، سرطان فراتر از شکم و به سایر قسمت های بدن مانند ریه ها یا بافت داخل کبد گسترش یافته است. سلول های سرطانی موجود در مایع اطراف ریه ها نیز به عنوان مرحله چهارم سرطان تخمدان در نظر گرفته می شود.

میزان بقای سرطان تخمدان در مرحله چهارم چقدر است؟

از هر 4 زن مبتلا به سرطان تخمدان، حدود 3 نفر از آن ها حداقل 1 سال پس از تشخیص زندگی می کنند. تقریباً نیمی (46٪) از زنان مبتلا به سرطان تخمدان حداقل 5 سال پس از تشخیص هنوز زنده هستند. زنانی که در سن زیر 65 سال تشخیص داده می شوند بهتر از زنان مسن هستند.

مرحله بندی سرطان تخمدان چگونه است

جمع بندی

اگر پزشک در هنگام معاینه لگن مورد مشکوکی پیدا کرد یا علائمی داشت که ممکن است به دلیل سرطان تخمدان باشد، پزشک معالجات و آزمایشات را برای یافتن علت توصیه می کند. همانطور که در بالا هم اشاره شد، مراحل سرطان تخمدان از مرحله 1 تا 4 است. به عنوان یک قاعده، هرچه تعداد کمتر باشد، سرطان کمتر گسترش می یابد. تعداد بالاتر، مانند مرحله IV، به معنی گسترش سرطان بیشتر است. انستیتو کانسر پردیس با تجهیزات به روز و پیشرفته و کادری مجرب در راستای تشخیص و درمان سرطان در خدمت بیماران عزیز می باشد.

نظرات کاربران (11 نظر)
س سعدی

خوب کوتاه مفید

3 سال پیش
س سعدی

خوب کوتاه مفید

3 سال پیش
ش شایگان

مطالب مفید بود و باعث آگاهی و دلگرمی من شد.

3 سال پیش
س سجادیان

سرطان سینه خواهرم بعد از ۱۰سال عود کرد ودر استخوان لگن باعث مرگ خواهرم شد خواهرم پزشک آزمایشگاه بودند و دکتر مغز و اعصاب و نورولوژی فلوشیب وکاریو پر کتیک نتوانستند آن را تشخیص بدهند تنها علامت کمر درد بود MRI کمر فقط دژنره شدن مهره کمری را نشان میداد

3 سال پیش
س سعید نوری

خوب‌بود، فقط آگه ویدئویی یا صوتی بود خیلی بهتر کار می داد بازهم ممنونم از شما عزیزان

2 سال پیش
ر راضیه زهدی

سلام سرطان سینه بعد خیم پس از شیمی درمانی و...کشنده نیست

2 سال پیش
م محمد جمالی

مطالب مفید بود

2 سال پیش
ف فاضل فرجی

باسلام خدمت شما خانم من مراحل اولیه شیمی درمانی وپرتو درمانی راگذ رانده درحال هورمون درمانی هستش یه مدت سردرداش برگشته و سینش متورم شد آیا سرطان عود کرده

2 سال پیش
ن نگار عارفی

سلام.ممنونم‌از ارایه اطلاعات خوبتون.من سال ۹۷ کنسربرست چپ گرفتم.داکتال کارسینوما. سال ۹۹ پاپیلاری کارسینوما تیروییدکتومی شدم و سوم آبان هم متوجه شدم درمحل جراحی قبل یک تومور بزرگتر ایجاد شده.هنوز نمونه برداری نکردم.اما خیلی نگران اینم که ماستکتومی کامل انجام بدن.آیا از لیزر در درمان باقیمانده سلولهای سرطانی استفاده میشه ؟‌من نگرانم بیزحمت راهنمایی بفرمایید کجا نمونه برداری کنم و چه اقدامات بعدی ایی انجام بدهم.با تشکر

1 سال پیش
ع عارف يوسفي

توضيحات كامل و جامع بود و خيلي خوب به زبان ساده كه همگان متوجه آن شوند. با تشكر از گردآورندگان و زحمتكشان عرصه پزشكي و …

1 سال پیش
م میترافروهر

متشکرم از زحمات شما ،ایکاش اطلاع رسانی ومراقبت رواز مدارس مساجدوخانه های بهداشت رایگان دراختیارقرار دهندتابلکه شاهد همچنین مشکلاتی کمتر باشیم

9 ماه پیش
ثبت دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Footer Background
کلینیک پردیس

مجموعه درمانی پردیس شیراز در سال هشتاد وچهار با شعار سلامت نیاز نخست و با هدف ارتقاء سلامت مجموعه درمانی پردیس شهروندان در فضایی به وسعت چهارصد متر مربع و با بخشهای اورژانس، داروخانه و دندان پزشکی در شیراز آغاز بکار نمود.شهروندان در فضایی به وسعت چهارصد متر مربع و با بخشهای اورژانس، داروخانه و دندان پزشکی در شیراز آغاز بکار نمود.

لینک های مرتبط

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


اطلاعات تماس

apartment آدرس : فارس، شیراز، تقاطع باهنر جنوبی انستیتو کانسر پردیس
call شماره تماس : 07191003888

تمام حقوق مادی و معنوی برای کلینیک پردیس محفوظ است طراحی, پیاده سازی و سئو توسط افران