کلینک سرطان پردیس

انستیتو کانسر پردیس

سلامت نیاز نخست

مطالب و اخبار

مطالب و اخبار

مصرف الکل خوراکی برای مقابله با نابودی کرونا ویروس هیچ پایه علمی ندارد!

این روزها با باور غلطی مواجهیم که برخی تصور می ‌کنند ترکیبات الکلی باعث ضدعفونی و پیشگیری از بروز عفونت ویروس کرونا می ‌شود، در حالی‌ که این مساله هیچ پایه

نکاتی که در هنگام استفاده از عابر بانک، باید رعایت گردد

نکاتی که در هنگام استفاده از عابر بانک، باید رعایت گردد حتی‌الامکان سعی کنید جابجایی‌های پولی و یا خرید را با همراه‌بانک نصب شده بر روی گوشی خودتان

توصیه های لازم برای پرستاران و پزشکان مراکز تشخیص و درمان سرطان

توصیه های لازم برای پرستاران و پزشکان مراکز تشخیص و درمان سرطان در همه شرایط، لازم است سود